Snižte náklady na energii
používejte zemní teplo

Náklady na energii v domech běžné velikosti nižší o 30 - 50%

Bez freonů, k životnímu prostředí šetrná čerpadla zemního tepla

Čerpadla zemního tepla pro malé domy s cirkulačním teplovodním topným systémem od švédské firmy eufor

 

Čerpadlo zemního tepla je efektivním doplňkem vašeho stávajícího cirkulačního teplovodního topného systému.
Tímto čerpadlem můžete využít sluneční tepelnou energii, uchovanou v zemi po celý rok. Můžete čerpat teplo z povrchové půdy nebo ze skalního podloží.
Toto čerpadlo se dá instalovat ve většině domů, nezáleží na typu použitého kotle.

Instalujte tepelné čerpadlo sami a ušetřete! Nemusíte být odborníky, abyste mohli dělat tuto práci. Detailní instrukce, jak připojit čerpadlo, vám řeknou všechno, co potřebujete vědět.

Zemní tepelné čerpadlo vám přijde už smontované, instalaci usnadňující. Před zasláním zákazníkovi se čerpadlo testuje.

Čerpadlo se umístí dovnitř do domu a připojí se ke stávajícímu topnému systému. Kolektor, měděná trubka plněná chladícím médiem, se uloží venku do zahrady. Buď se zakope do povrchové zeminy, nebo se spustí vertikálně do vyvrtané díry ve skalním podloží. Teplo ze země je odváděno kolektorem a přes čerpadlo přenášeno do vašeho topného systému.

Vhodné pro většinu topných systémů

Zemní tepelné čerpadlo se dá okamžitě připojit k většině cirkulačních horkovodných topných systémů, bez ohledu na kotle. Můžeme zkontrolovat zda váš topný systém je slučitelný s tepelným čerpadlem.

Nižší emise

Tepelné čerpadlo využívá sluneční energii uchovanou v zemi a nahrazuje energii získávanou z tradičních paliv. Odhaduje se, že tepelná čerpadla používaná ve Švédsku vyrobí energii stejnou, jako 1,2 mil. m3 nafty. Emise oxidu uhličitého a těžkých kovů, oxidu siřičitého, a pevných částic se díky používání tepelných čerpadel dramaticky snížily.

Provoz

Tepelné čerpadlo má jednoduchou konstrukci a vyžaduje minimální údržbu. Jediná pohybující část je kompresor, který má odhadovanou životnost asi 15 let. Kompresor se dá snadno a ne příliš draze vyměnit. Kolektor vydrží v zemi s normální pH od 50 do 100 let, v kyselé zemině asi 30 let.

Kompletní řešení - kompletní instalace

Můžete od nás zakoupit všechno potřebné vybavení a montáž kromě hloubení výkopů a vrtání.

Naše nabídka zahrnuje

Technická data jednotky MARKUS 2500 MARKUS 2500 twin MARKUS 2500 kombi
Tepelný výkon kW 2,3 2x2,3 2,7
Elektrický příkon kW 0,75 1,5 0,8
Topný faktor - 3,0 3,0 3,5
Chladivo - R 407C R 407C R 407C
Kolektor m 2 x 2,35 2 x 2 x 2,35 2 x 2,35
d
Rozměry: v
h
m 500
500
300
2 x 500
500
300
910
650
250
Hmotnost kg 65 2 x 65 95
Napájení - 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

Výkon tepelného čerpadla MARKUS 2500 samozřejmě nedovolují vytápět celý dům i v největších mrazech. Je třeba si uvědomit, že čerpadlo, které by mělo krýt všechny energetické ztráty objektu, by bylo velmi nákladné a bylo by plně využito jen několik dnů v roce. K dosažení co největší efektivnosti čerpadel je naopak žádoucí, aby pracovala s menším výkonem co nejdelší dobu nebo trvale. Ke krytí špičkové spotřeby tepla v období prosinec - únor pak slouží příležitostný nezávislý tepelný zdroj, např. elektrický nebo plynový kotel či akumulační vytápění.

Všechny verze tepelného čerpadla MARKUS 2500 fungují jako zdroje topné vody o teplotě okolo 45oC. Vodu lze použít přímo do nízkoteplotního podlahového nebo radiátorového vytápěcího systému v nefrekventovanějších místnostech domu, k předehřevu topné vody ve vratné větvi stávajícího systému před vstupem do kotle, k předehřevu teplé užitkové vody v zásobníku, popřípadě k ohřevu vody pro bazén.

Kontakt na provozovatele těchto stránek: Ing. Ivo Hingar
inženýrská kancelář
Na Jarově 2
130 56 Praha 3
tel&fax +420 284860053, 274820535
mobil +420 603 450395
e-mail hingar@grbox.cz