KM SOLAR PLAST

 • vnější rozměry 295x295x30mm
 • vnitřní objem vody 1,8 l
 • vyrobené z polyetylénu vysoké hustoty
 • neohybný, mechanicky a tepelně odolný materiál
 • chemicky odolný vůči chlóru, chemikáliím a UV záření
 • pracovní tlak 1,2 - 1,6 at (0,12 - 0,16 MPa)
 • zkušební tlak 5 at (0,5 MPa)
 • jednoduché vzájemné propojení kolektorů zasunutím přes těsnění
 • materiál kolektorů je recyklovatený
 • max. teplota 70oC
 • nízká cena / vysoký výkon
 • 1 m2 ohřeje cca 40 l užitkové vody
 • požadovaná teplota je 40 - 45oC
 • optimální úhel sklonu je 30 - 40o vůči horizontu
 • doba provozu je duben a říjen
 • v kombinaci s tradičním ohřevem (el., plyn) můžete systém využívat 3/4 v roce
 • v letních měsících nabízí téměř 100% úsporu nákladů spojených s přípravou teplé užitkové vody
 • díky panelovému způsobu uspořádání umožňuje vytvořit libovolnou, tvarově členitou plochu

PRINCIP:
tvarově členitý povrch absorpční části plastového kolektoru pohlcuje dopadající světlo s minimální ztrátou (koeficient absorpce α ´0,93), přeměňuje ho na teplo a pomocí teplonosné látky (voda nebo vzduch) umožňuje jeho odvod na přímé využití, případně na akumulaci.

 • nabízí velkou možnost vyžití při provozu hospodářských objektů - ohřev užitkové vody a technologické vody, temperování vody atd.
 • ve velkém množství aplikací vám kolektory umožní s minimálními finančními náklady a to jednoduše, účinně a přitom bez škodlivého vlivu na životní prostředí získat teplou vodu i na místech kde je nedostatek jiných druhů energie nebo je tato energie drahá
 • kolektory jsou lehko montovatelné na střechách vašich hospodářských budov, svahových plochách a všude,
 • sluneční panelový systém představuje novou cestu využívání ekologické sluneční energie
 • podle způsobu zapojení může solární systém pracovat v samostatném oběhu vody nebo v nuceném režimu
 • v letních měsících vám nabízí téměř 100% úsporu nákladů spojených s přípravou teplé užitkové, resp. technologické vody
 • vynikající ekonomická návratnost
 • zkuste alespoň na část v roce vyměnit elektrický či plynový bojler za sluneční kolektor
Technické údaje
Materiál HDPE polystyrén vysoké hustoty s příměsí UV stabilizátoru
Tepelná odolnost materiálu -30 až 126oC
Rozměry 295mm x 295mm x 30mm
Tloušťka stěny cca 2,5mm
Vnitřní objem 1,8 l
1m2 (12 ks absorbérů) = 21,6l/m2
Zkušební tlak 5 atm
Maximální provozní tlak 1,6 atm
Hmotnost 0,7 Kg
1m2 (12 ks absorbérů) = 8,4kg/m2
Průtokové množství 100 - 450 l/m2 za hodinu
Koeficient sluneční absorpce 0,93
Koeficient tepelné emisivity 0,97
Sběrný úhel (pro pokles zisku na 50%) 155o
Rozsah pracovních teplot -5 +70oC
Maximální teplota média 70oC
Energetický zisk 945 Wh/m2
Maximální účinnost 94,5%1
Životnost min. 5 let
Počet absorbérů na m2 12 ks
1) uvedená hodnota zahrnuje tepelný zisk nejen ze sluneční energie ale i prostupem energie z okolního prostředí
Kontakt na provozovatele těchto stránek: Ing. Ivo Hingar
inženýrská kancelář
Na Jarově 2
130 56 Praha 3
tel&fax +420 284860053, 274820535
mobil +420 603 450395
e-mail hingar@grbox.cz