Vážení přátelé,
v současné době, kdy neustále rostou výdaje za energie vám chceme představit jednoduchá, jedinečná, ekologická a ekonomicky výhodná zařízení - větrné elektrárny české výroby "Windtower".

V našich krajích nebylo zvykem elektrickou energii získávat tímto způsobem, ale podíváme-li se např. do Holandska, Dánska, Rakouska, Německa a Ruska - zde jsou tyto zdroje velice rozšířené a vyhledávané. V současné době o tento ekologický a úsporný způsob výroby elektrické energie projevuje zájem Blízký východ, Austrálie, Japonsko a další země. Proto i vám, vážení přátelé, nabízíme naše služby. Zapojme se i my do ekologického proudu využívání obnovitelných zdrojů energie a tím k šetření naší přírody.

Příklady využití malých větrných elektráren (3,5 - 15 kW)

 

Jako příklad ekonomického zhodnocení uvádíme větrnou elektrárnu:

WT 230V DC 5000W

Cena zařízení:

 1. Celková cena dodávky (v základním bílém provedení) 189 500,-Kč + 5% DPH
  (dodávka obsahuje kompletní stroj s tubusem a stožárem, montáž, komplexní zkoušky)
  - záruční doba 2 roky
  - životnost 20 roků
 2. Další stavební náklady(zajišťuje investor)- výkop, betonový základ s ocelovou vložkou, stavební stroje
  dle místních podmínek (cca 15 000,-Kč)
 3. Elektrické vedení od WT (zajišťuje investor) - dle místních podmínek

Ekonomická rozvaha:

 1. Dle obecně platných údajů ČAV a Meteorologického ústavu ČR je udávaná hodnota využití energie pro střední Evropu:

  jmenovitý výkon VěE x 24hod x 220 větrných dnů x 80% využití = kW/h.rok-1
  kW/h.rok-1 x cena 1 kW/h = úspora (návratnost)/1 rok

 2. Příklad návratnosti WT 230V DC 5000W
  • Celkové náklady na vybudování WT
  • Při zužitkování veškeré vyrobené energie WT platí:
   5 kW x 24 x 220 x 0,8 -
   Sazba C2
   21,20 x 3,63 -
   220 000 : 76 500 -
  • Lze tedy předpokládat, že vynaložená investice se vrátí za necelé tři roky.
  220 000,-Kč

  21 120 kW/h.rok-1
  3,63 Kč/kW/h
  76 500,-Kč
  2,80 roku
 3. Po uplynutí této doby WT přináší úsporu cca 72 000,- Kč/rok (rozdíl 4 500,- Kč/rok je na pokrytí nákladů na běžnou údržbu).

 

Chceme našim českým zákazníkům poskytnout veškerý dostupný servis a informace. V případě vašeho zájmu budeme nápomocni už od počátku např. s vyřízením stavebního povolení, případně doporučíme leasingovou a pojišťovací společnost. Vybereme vám vhodnou lokalitu ve vašem okolí, poradíme s typem větrné elektrárny a příslušenstvím, aby naše zařízení bylo pro vás co nejefektivnější a finančně nejdostupnější. Na případné dotazy týkajících se těchto zařízení vám rádi odpovíme.

Kontakt na provozovatele těchto stránek: Ing. Ivo Hingar
inženýrská kancelář
Na Jarově 2
130 56 Praha 3
tel&fax +420 284860053, 274820535
mobil +420 603 450395
e-mail hingar@grbox.cz