ÚSPORY ENERGIE

Vážení návštěvníci, vítáme Vás na stránkách zaměřených na komplexní úspory energie ve stavebnictví, průmyslu a domácnostech.

Naším cílem je zde soustředit nabídky jednotlivých firem tak, aby potencionální zájemci rychle a přehledně získali potřebné aktuální z tohoto perspektivního oboru. Tímto chceme napomoci snížení finanční zátěže odběratelů energie při její stoupající ceně a též pomoci ochraně životního prostředí - neb stále platí pravidlo, že nejlevnějíší a nejekologičtější energie je ta, která se ušetří a tedy se ani nemusí vyrobit!

Tyto stránky budeme průběžně aktualizovat a doplňovat tak, aby tato nabídka byla co nejúplnější.

Doufáme, že shlédnutí těchto stránek vám napomohlo v orientaci v oboru úspor energie, popř. pomohlo při výběru vhodného konzultanta či dodavatele úsporných opatření.

Kontakt na provozovatele těchto stránek: Ing. Ivo Hingar
inženýrská kancelář
Na Jarově 2
130 56 Praha 3
tel./fax 284 860 053, 274 820 535, 222 721 105
mobil 603 450 395
e-mail hingar@grbox.cz

MODERNÍ
OSVĚTLENÍ
SVÍTIDLA Chraňte svůj
majetek